Zastanawiasz się, czy pośrednik powinien mieć polisę OC? Odpowiedź brzmi: tak!

 

 

Pośrednik w obrocie nieruchomościami podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

Nie możesz ufać pośrednikowi na słowo. Do umowy pośrednictwa musi być dołączona kopia dokumentu ubezpieczenia aktualnego na dzień zawarcia tej umowy. Pośrednik w obrocie nieruchomościami ma obowiązek niezwłocznie poinformować Cię (jako stronę umowy pośrednictwa) o wszelkich zmianach danych zawartych w dokumencie ubezpieczenia i o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia, przekazując kopię dokumentu ubezpieczenia.

Co w przypadku, gdy pośrednik nie dopełni tych obowiązków? Najpierw wzywasz pośrednika w formie pisemnej do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania. A potem masz prawo wypowiedzieć umowę pośrednictwa ze skutkiem natychmiastowym.