Unikaj nieruchomości położonych na terenach w których będzie ona narażona na działania sił natury. Nie inwestuj w mieszkania znajdujące się na terenach możliwych do zalania, czy na terenach, w których ryzyko wystąpienia trąby powietrznej jest bardzo wysokie. Jak już wspomniałem możemy ubezpieczyć naszą nieruchomość, ale przecież nie to jest celem naszego działania aby liczyć na korzyści z tytułu wypłat odszkodowań. Celem jest zarobek na wynajmie lub zarobek pochodzący ze sprzedaży nieruchomości.

Please click here if this helped you.
0 people found this helpful.

Category: Kupno nieruchomości

← Jakie istnieją ryzyka związane z zakupem nieruchomości?