W maju 2023 w aż 13 z 16 województw Polski mediana cen dla rozpatrywanego regionu była niższa od mediany cen w kwietniu 2023. Największa korekta mediany cen ofertowych mieszkań nastąpiła w województwach świętokrzyskim (-4,7% m/m), a także podlaskim i mazowieckim (-3,8% m/m). Podobnie w województwach pomorskim (-3,5% m/m), wielkopolskim (-2,6% m/m), podkarpackim (-2,4% m/m) oraz w lubelskim (-1,9% m/m) ceny ofertowe wyraźnie spadły w porównaniu z kwietniem. Z drugiej strony, jedynym województwem z wyraźnym wzrostem mediany cen ofertowych było w maju zachodniopomorskie (+0,8% m/m). Oprócz tego nieznaczne wzrosty odnotowaliśmy w śląskim (+0,3% m/m) i lubuskim (+0,1% m/m).

Indeks Cen Mieszkań na tle inflacji CPI i stóp procentowych NBP – maj 2023

W maju 2023 Inflacja CPI utrzymała trend spadkowy. Szybki szacunek inflacji CPI za maj 2023 podany przez GUS pod koniec miesiąca wyniósł 13,0% w skali roku. Ceny towarów i usług rosną zatem w gospodarce coraz wolniej (na tle pierwszego kwartału 2023), ale inflacja nadal jest bardzo wysoka. Mimo utrzymującej się wysokiej inflacji stopa referencyjna NBP na posiedzeniach w maju i w czerwcu 2023 nie zmieniła się i pozostała na poziomie 6,75%. Prezes NBP Adam Glapiński zapytany czy RPP zakończyła już cykl podwyżek stóp procentowych zaprzeczył:

 

Formalnie nie, zostawiamy sobie tu furtkę. Gdyby zaszły jakieś niekorzystne zjawiska, to zastrzegamy sobie możliwość podniesienia stóp. W kraju nie ma takiego zagrożenia, ale świat jest niespokojny. Jeśli inflacja w kolejnych kwartałach inflacja będzie nadal spadała – obniżka będzie możliwa. Ale kiedy to będzie? Nie wiem.

Prezezes NBP, Adam Glapiński na konferencji 7.06.2023, źródło PAP.

 

Indeks Cen Mieszkań podkluczyk.pl (ICM) to wskaźnik mierzący zmiany średnich cen ofertowych mieszkań na rynku nieruchomości w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Wartość ICM podkluczyk.pl pokazuje, czy ceny mieszkań rosną lub spadają w danym okresie. Im wyższa wartość ICM, tym większa zmiana cen ofertowych mieszkań rok-do-roku. W porównaniu z majem 2022 uśrednione ofertowe wyceny mieszkań rosną r/r o 1,75%. Realny wzrost cen ofertowych jest zatem głęboko ujemny i po uwzględnieniu inflacji wynosi -11,25%.

Wyceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym – maj 2023

Dodatkowe warianty Indeksu Cen Mieszkań podkluczyk.pl, opisujące uśredniony wzrost wycen mieszkań w Polsce względem maja 2022, pokazują trendy w wycenach mieszkań z podziałem na grupy powierzchniowe oraz na rynek pierwotny i wtórny. Już w trzecim kolejnym miesiącu uśrednione ofertowe wyceny największych mieszkań (powyżej 70mkw.) spadają nominalnie. Korekta względem maja 2022 wyniosła dla największych mieszkań niemal -4%. Mieszkania średnie (od 38 do 70 mkw.) oraz najmniejsze (do 38 mkw.) wyceniane są średnio odpowiednio o 3% oraz 5% wyżej niż w maju 2022.

Na rynku pierwotnym uśredniony wzrost cen ofertowych w maju 2023 wyniósł 2%. Uśredniony wzrost cen mieszkań w Polsce na rynku wtórnym wyniósł z kolei około 2,5%. Ceny mieszkań w ujęciu średnim są więc coraz bardziej stabilne w skali całego kraju. Jak widać z obu wykresów ICM – w porównaniu z majem 2022 wyceny mieszkań na przestrzeni minionych 12 miesięcy wahają się w przedziale -4% do +5%.

Wyceny mieszkań w miastach wojewódzkich – maj 2023

W maju 2023 nastąpiły pewne zmiany w wycenach ofertowych mieszkań w miastach wojewódzkich Polski. Mediana cen ofertowych mieszkań w stolicy utrzymała się na poziomie 13 200 zł za metr kwadratowy. Oznacza to stabilizację cen w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Warszawa nadal pozostaje jednym z najdroższych rynków nieruchomości w Polsce. W Krakowie obserwujemy niewielki spadek cen, z 11 900 zł w kwietniu na 11 800 zł w maju. Chociaż różnica jest stosunkowo mała, wskazuje to na lekkie obniżenie cen mieszkań w stolicy Małopolski.

Gdańsk, trzecie najdroższe miasto wojewódzkie w Polsce, również odnotowało niewielką korektę cen. Mediana ofertowych wycen mieszkań spadła z 11 300 zł w kwietniu do 10 900 zł w maju. Wrocław utrzymuje stabilne i wysokie wyceny mieszkań, na poziomie 10 800 zł za metr kwadratowy, nie odnotowując większych zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Poznań, z medianą cen ofertowych mieszkań wynoszącą 9 700 zł, w maju notuje korektę o 300 zł / m2 w stosunku do kwietnia 2023.

Należy jednak zauważyć, że nie wszystkie miasta wojewódzkie doświadczają korekty wycen mieszkań. Na przykład Szczecin odnotował niewielki wzrost cen z 8 300 zł w kwietniu do 8 400 zł w maju. Największy wzrost odnotowujemy jednak w Katowicach, gdzie mediana wycen mieszkań wzrosła z 8 600 zł do 9 400 zł za metr kwadratowy w maju 2023.

 

Na pomarańczowo mediana cen, na granatowo drugi i trzeci kwartyl zakresu cen mkw. w danym mieście, przerywaną linią całkowity zakres cen dla danego miasta wojewódzkiego.

 

Raport pochodzi ze serwisu podkluczyk.pl – systemu monitorującego rynek nieruchomości w Polsce