Czy masz jakąś nieruchomość od dewelopera? Planujesz ją sprzedać i skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT? Chcesz się dowiedzieć, kiedy nieruchomość przechodzi na rynek wtórny i kiedy możesz skorzystać ze stawki VAT ZW?

Przyjrzyjmy się sytuacji jednego z uczestników Warsztatów Inwestowania w Nieruchomości, który zgłosił się z pytaniem podatkowym. Sprawa dotyczyła domu, który otrzymał pozwolenie na użytkowanie w grudniu 2021 roku. W lutym 2022 roku nastąpiło utworzenie protokołu zdawczo-odbiorczego i przekazanie kluczy. Do przeniesienia własności, czyli do aktu ostatecznego, doszło w marcu 2022 roku. Dom został kupiony od dewelopera na podstawie faktury VAT 8%. Następnie przez ok. 6 miesięcy trwał remont, którego koszt nie przekroczył 30% ceny zakupu. Nieruchomość została kupiona jako towar w ramach prowadzonej przez uczestnika WIWN® działalności gospodarczej – to znaczy w celu późniejszej odsprzedaży. (Jeżeli dom zostałby kupiony po to, żeby go wynajmować – wtedy musiałby zostać wprowadzony do firmy jako środek trwały).

Pytanie zaś brzmiało: kiedy dom będzie zwolniony z 8-procentowej stawki podatku VAT?

Na to pytanie odpowiedziała p. Angelika Bartoszek z biura rachunkowego Studio Podatki.

 

Dwa lata od oddania nieruchomości

Otóż prawo do sprzedaży omawianej nieruchomości ze stawką zwolnioną uczestnik WIWN® nabędzie po upływie dwóch lat od daty oddania do użytkowania pierwszemu nabywcy nieruchomości po jej wybudowaniu.

Wynika to z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, w którym jest mowa o tym, że zwalnia się z podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż dwa lata.

W tym przypadku znaczenie ma data otrzymania kluczy, od tego dnia bowiem nabywca ma prawo użytkować tą nieruchomość.  A zatem jeśli inwestorowi zależałoby na tym, aby transakcja korzystała ze zwolnienia, powinien zbyć nieruchomość po upływie dwóch lat od końca lutego.

Co istotne, należy pamiętać, że jeśli odliczy się VAT od nabycia nieruchomości, a sprzeda się ją po upływie dwóch lat ze stawką zwolnioną, to sprzedającego obowiązuje korekta 10-letnia podatku VAT (czyli trzeba zwrócić VAT odliczony od nieruchomości w części, w jakiej nie upłynęło 10 lat od jej nabycia).

 

Pierwsze zasiedlenie – definicja

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (art. 2 pkt 14) pierwsze zasiedlenie to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. a) wybudowaniu lub
  2. b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

 

A czy można odstąpić od zwolnienia z podatku VAT?

Może się zdarzyć, że korzystniej byłoby zrezygnować ze zwolnienia i rozliczyć się z VAT-em. Jest to możliwe tylko pod pewnymi warunkami:

– kupujący nie jest osobą prywatną,

– sprzedający i kupujący na moment dokonania transakcji są czynnymi podatnikami VAT.

Dodatkowo należy złożyć oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia – może być zawarte w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości.

 

Pamiętaj, że swoją indywidualną sytuację najlepiej rozpatrzyć ze swoim księgowym.

 

Artykuł został przygotowany przez Studio Podatki sp. z.o.o. Stalowa Wola