Jeden z Uczestników Warsztatów Inwestowania w Nieruchomości poprosił o komentarz w sprawie podatku VAT podczas sprzedaży nieruchomości jako osoba fizyczna. Odpowiedzi udziela aplikant radcowski. 

„W czerwcu 2016 r. kupiłem mieszkanie od developera jako osoba fizyczna. Obecnie chcę je sprzedać, również jako os. fiz. Czy muszę naliczyć VAT i odprowadzić do Urzędu Skarbowego?”

 

Odpowiedź aplikanta radcowskiego Michała Przybysza z Chudzik i Wspólnicy Kancelaria Prawna

„Podstawowe znaczenie ma tutaj kwestia, czy dokonuje Pan czynności jako podatnik VAT, tj. czy sprzedaż wskazanej nieruchomości jest dokonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z ustawą, podatnikiem VAT jest osoba prowadząca działalność gospodarczą zgodnie z definicją działalności zawartą w ustawie o VAT, tj. m.in. dokonująca czynności z zamiarem wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Oznacza to przykładowo sytuację, w której zakup nieruchomości dokonywany jest w celu późniejszej odsprzedaży, a podatnik ma zamiar dokonywać takich czynności także w przyszłości.

A zatem jeśli np. prowadzi Pan działalność w zakresie obrotu nieruchomościami, to istnieje ryzyko uznania takiej czynności za dokonaną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a tym samym za czynność opodatkowaną podatkiem VAT.

Oczywiście w ustawie o podatku od towarów i usług przewidziano zwolnienia z podatku VAT, np. w sytuacji, gdy sprzedaż nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, a także jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynków lub budowli minie więcej niż 2 lata.

Każdorazowo należy zatem rozpatrywać sytuacje indywidualnie, a udzielenie pewnej odpowiedzi na podstawie udzielonych informacji nie jest możliwe.

Pierwszy FLIP robię bez działalności gospodarczej. Czy zysk wlicza się do progów podatkowych?

Dochód ze sprzedaży nieruchomości prywatnie nie łączy się z dochodami z pracy. Dochód z nieruchomości rozliczamy na PIT 39.

Z poważaniem / Kind regards,

Michał Przybysz

aplikant radcowski | legal trainee”