Czy osoba, która nie ma założonej działalności gospodarczej, a chce zrobić pierwszego flipa, również musi uważać, aby nie dokonać nakładów (remont, pośrednik, notariusz) przekraczających 30% kwoty, za jaką zostanie zakupione mieszkanie, aby oprócz podatku dochodowego nie musieć płacić podatku VAT? Czy obowiązuje to tylko osoby działające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy może osoby fizyczne także? Czy istnieje możliwość potraktowania mieszkania jako towar, gdy jest się osobą fizyczną?

Odpowiedzi na te pytania udziela specjalistka w zakresie podatkowym.

Limit 30% nakładów dotyczy osób będących podatnikami VAT kwalifikujących nieruchomość jako środek trwały. Podatnikiem VAT może być osoba prowadząca działalność gospodarczą lub osoba rozliczająca najem prywatny (po przekroczeniu limitu 200 tys zł).

Jeśli nie jest Pan czynnym podatnikiem VAT-u, nie dotyczy Pana warunek nie przekroczenia 30% wartości nieruchomości.
Prywatnie rozliczana nieruchomość nie może być traktowana jako towar handlowy.

Anna Wolska-Sławek
Zastępca Prezesa e-bilans plus sp. z o.o.