W Polsce informacje o budownictwie mieszkaniowym zbiera GUS. Raport za maj 2023 r. przynosi odpowiedzi na pytania: ile mieszkań oddano do użytku w tym miesiącu, ile wydano pozwoleń na budowę i ile mieszkań zaczęto budować. Jak firmy deweloperskie zareagowały na start programu Bezpieczny Kredyt 2%? I jak w maju 2023 r. prezentowała się sytuacja na rynku mieszkaniowym?

 

Jak wyglądała sytuacja na rynku mieszkaniowym w maju 2023 roku?

Informacje płynące z rynku mieszkaniowego są istotne m.in. dla potencjalnych nabywców nieruchomości. Dlaczego? Jeżeli podaż lokali mieszkalnych jest zbyt niska w stosunku do popytu, nabywcy muszą liczyć się z wysokimi cenami. Jednak nie tylko osoby planujące kupić mieszkanie mogą być zainteresowane danymi GUS.

Budownictwo mieszkaniowe to jeden z najważniejszych sektorów gospodarki. Liczba rozpoczętych inwestycji czy wydanych pozwoleń na budowę ma odzwierciedlenie m.in. w stopie bezrobocia i przychodach deweloperów. Te drugie z kolei wpływają na kondycję zarówno rynku finansowego, jak i budżetu państwa.

Budowę ilu mieszkań rozpoczęto w maju 2023 roku?

Jak podaje GUS, w maju 2023 r. rozpoczęto budowę 16 372 mieszkań. W tej puli za budowę 8688 mieszkań odpowiadali deweloperzy. Jak prezentowała się ogólna liczba budowanych mieszkań na tle odpowiednio kwietnia 2023 r. i maja 2022 r.?

W maju 2023 r. odnotowano:

  • wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto o 12,8% w stosunku do kwietnia 2023 r.;
  • spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto o 26,3% w stosunku do maja 2022 r.

Jak komentuje ekspert portalu Rynekpierwotny.pl, dane z maja 2023 r. nie są optymistyczne, zwłaszcza w kontekście wzrostu popytu na nieruchomości. Z drugiej strony niewielki wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto względem kwietnia 2023 r., może być zapowiedzią odwrócenia trendu w kolejnych miesiącach.

Ile mieszkań oddano do użytku w maju 2023 roku?

W maju 2023 r. do użytku oddano łącznie 17 680 mieszkań. To o 14,5% mniej w porównaniu z kwietniem bieżącego roku i o 2,4% mniej w ujęciu rocznym. Firmy deweloperskie odpowiadały za wprowadzenie na rynek 9841 mieszkań. Względem poprzedzającego miesiąca to spadek o 6,7%, a względem wcześniejszego roku 12,6%.

Mimo że dane GUS dotyczące oddanych do użytku mieszkań nie prezentują się najgorzej w ujęciu rocznym, to – jak podkreśla ekspert portalu Rynekpierwotny.pl – ta kategoria danych nie jest najistotniejsza dla oceny kondycji rynku. Znacznie lepszy obraz sytuacji zapewnia liczba wydanych pozwoleń i rozpoczętych budów.

Ile pozwoleń na budowę zostało wydanych w maju 2023 roku?

Czy w najbliższych miesiącach w dużych i mniejszych ośrodkach miejskich znów rozpocznie się budowa nowych osiedli mieszkalnych? Na to pytanie można odpowiedzieć, sprawdzając liczbę wydanych pozwoleń na budowę. Z informacji zaprezentowanych przez GUS wynika, że w maju 2023 r. wydano mniej pozwoleń na budowę niż zarówno w kwietniu 2023 r., jak i w maju 2022 r.

Aktualną ofertę mieszkań spełniających kryteria programu Bezpieczny Kredyt 2% znajdziesz tutaj

Pozwolenia na budowę w liczbach:

  • 18 574 – łączna liczba pozwoleń w maju 2023 r.;
  • 9,2% – spadek w porównaniu z kwietniem 2023 r.;
  • 38,8% – spadek w porównaniu z majem 2022 r.

11 268 pozwoleń na budowę uzyskały firmy deweloperskie (a od początku roku 60 tys.). Jeżeli jednak przyjrzeć się bliżej danym, to okaże się, że jest to wynik nieporównywalnie niższy niż liczba decyzji, które deweloperzy otrzymali w latach poprzednich. Jednocześnie trudno wskazać, czy firmy deweloperskie wciąż wykazują się wstrzemięźliwością co do nowych inwestycji – pozwolenie na budowę kończy postępowanie administracyjne, które może trwać ok. 2 miesięcy.

Budownictwo mieszkaniowe w maju 2023 – podsumowanie

Jakie wnioski płyną z danych opublikowanych przez GUS? W ujęciu miesięcznym w maju 2023 r. powiększyła się pula mieszkań, których budowę rozpoczęto. Jednocześnie w tym samym okresie odnotowano spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę. Również liczba mieszkań oddanych do użytkowania zmalała w porównaniu z kwietniem 2023 r. Oznacza to, że raport GUS nie daje dużych powodów do optymizmu.

W ubiegłym roku deweloperzy mocno ograniczyli realizację nowych inwestycji, biorąc pod uwagę malejący popyt. Zapowiedź obowiązującego już programu Bezpieczny Kredyt 2% nie zmobilizowała firm deweloperskich do zintensyfikowania działań i zwiększenia podaży lokali. Czy to dobre podejście? To pokaże przyszłość.

Raport pochodzi z serwisu rynekpierwotny.pl