W nowej ustawie deweloperskiej nie ma przepisu, który wprost by zakazywał cesji umowy deweloperskiej (umowa pomiędzy deweloperem a konsumentem) i moim zdaniem taka cesja jest dalej dopuszczalna, oczywiście za zgodą dewelopera i przy uwzględnieniu umowy o prowadzenie rachunku powierniczego. 

Dopuszczalna jest także cesja z umowy przedwstępnej (deweloper i flipper-przedsiębiorca) na innego flippera-przedsiębiorcę.
 
W literaturze prawniczej do nowej ustawy nie znalazłem opinii na temat cesji praw z umowy przedwstępnej (deweloper i flipper-przedsiębiorca) na konsumenta.
W  jednym z komentarzy do starej ustawy deweloperskiej wyrażono pogląd, że jest to dopuszczalne, ponieważ przepisy ustawy deweloperskiej wymagające np. założenia rachunku powierniczego dot. chwili gdy jest zawierana umowa. A w tym przypadku, pierwotnie zawarta jest umowa przedwstępna, a dopiero później wchodzi w nią konsument.
Wojciech Orzechowski youtube
 
Natomiast faktycznie znalazłem opinię opublikowaną w dzienniku Rzeczpospolita, że na podstawie nowej ustawy deweloperskiej nie można dokonać takiej cesji (https://www.rp.pl/nieruchomosci/art36523411-nowa-ustawa-deweloperska-trudniej-bedzie-wycofac-sie-z-umowy), ponieważ nowa ustawa wprowadza obowiązek zapewnienia rachunku powierniczego przez cały okres realizacji sprzedaży, tj. aż do chwili przeniesienia własności ostatniego z lokali.
Autor proponuje w takiej sytuacji rozwiązać umowę przedwstępną wraz ze wskazaniem nowego nabywcy, który podpisze z deweloperem umowę deweloperską.
 
Prawdę powiedziawszy mnie taka interpretacja do końca nie przekonuje. Nie mogę jednak wykluczyć, że deweloperzy z ostrożności będą się na taką interpretację powoływać. 
 
 
Z poważaniem | Kind regards,
Marcin Witkowski
radca prawny | attorney-at-law