Czy obrót nieruchomościami w taki sposób że kupujemy jako osoba fizyczna, wciągamy na JDG przed samą sprzedażą – podlega ustawie o praniu brudnych pieniędzy. Czy w takiej działalności trzeba wdrażać procedury AML i weryfikować klientów zgodnie z wymogami AML?

Katalog podmiotów, które muszą stosować przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nie obejmuje przedsiębiorców, którzy obracają nieruchomościami.

Jeżeli jednak w ramach transakcji jako przedsiębiorca nabywa albo zbywa nieruchomość i w związku z tym przyjmuje gotówkę albo płaci w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, to już będzie musiał wdrożyć procedury AML. Przy czym dotyczy to nie tylko nieruchomości, ale także innych towarów.
praniu pieniędzy
Te 10 000 euro liczymy dla każdej transakcji odrębnie, przy czym jeżeli najpierw np. jest umowa przedwstępna a później przyrzeczona, to traktujemy to jako jedną transakcję.
Z poważaniem | Kind regards,
Marcin Witkowski
radca prawny | attorney-at-law
Zobacz również:
praniu pieniędzy