Uczestnik Warsztatów Inwestowania w Nieruchomości sprzedał nieruchomość i chciałby skorzystać z możliwości zwolnienia z płacenia podatku z tytułu nabycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat.

I tutaj pojawia się problem – co by się stało, gdyby podpisał umowę deweloperską w roku 2019 i wpłacił kwotę, którą otrzymał z tytułu sprzedaży do końca 2019, ale akt notarialny przeniesienia własności miałby miejsce w 2020 roku. Wyroki sądów w tej sprawie są często sprzeczne.

Do 2019 roku chciałby obracać pieniędzmi, biura księgowe informują, że nie ma z tym problemu.

Analizy przypadku dokonuje aplikant radcowski Michał Przybysz z www.chudzik.pl

Rzeczywiście zagadnienie które Pan przedstawił od dawna budziło uzasadnione wątpliwości. Zapadały wyroki zarówno na korzyść, jak i niekorzyść podatników.

Ostatecznie należy jednak przyjąć stanowisko przedstawione przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 października 2016 roku, sygn. akt II FSK 2840/14. Sąd w tym wypadku jednoznacznie stwierdził, iż wydatki na własne cele mieszkaniowe należy uznać za poniesione na nabycie lokalu pod warunkiem, że dojdzie równocześnie do przeniesienia prawa własności przed upływem dwóch lat od dnia sprzedaży nieruchomości. Oznacza to, iż również umowa w formie aktu notarialnego musi zostać zawarta w terminie dwóch lat od dnia sprzedaży nieruchomości.

Oczywiście proszę pamiętać, iż zwolnienie dotyczy wydatków na własne cele mieszkaniowe. Oznacza to, iż nie będzie możliwe skorzystanie ze zwolnienia, jeśli nieruchomość ma być np. przeznaczona do dalszej odsprzedaży.

Natomiast należy się zgodzić ze stanowiskiem przedstawionym przez biura rachunkowe w zakresie możliwości obracania środkami uzyskanymi z tytułu sprzedaży mieszkania.

Z poważaniem / Kind regards,

Michał Przybysz

aplikant radcowski | legal trainee