Pewien uczestnik warsztatów WIWN® miał pytanie odnośnie do darowizn. Chce on przekazać dwóm osobom po 3690 zł jednorazowo. Czy to będzie darowizna? Czy musi to zgłaszać w urzędzie skarbowym?

Tę kwestię przybliży nam radca prawny Marcin Witkowski z kancelarii chudzik.pl.

Dla osób z trzeciej grupy podatkowej kwota wolna od podatku wynosi obecnie 4.902 zł. Do tej kwoty dolicza się jednak także darowizny uczynione w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiła ostatnia darowizna.

Jeżeli zatem nie czynił Pan wcześniej żadnych darowizn na rzecz tych osób i teraz daruje Pan ze swego majątku prywatnego na rzecz dwóch osób po 3.690 zł, to darowizny te będą zwolnione z podatku. Dalsze darowizny od Pana mogą jednak spowodować przekroczenie limitu zwolnienia i konieczność zapłaty podatku przez obdarowanych.

W przelewach należy opisać, że chodzi o darowizny i wskazać na czyją rzecz są czynione.

Obdarowani nie muszą zgłaszać darowizny w sytuacji, gdy darowizny nie przekroczyły kwoty zwolnionej z podatku.

Z poważaniem/Kind regards
Marcin Witkowski
radca prawny/attorney-in-law


MARATON WIWN.PLⓇ – Największe wydarzenie dot. inwestowania w nieruchomości w Polsce 12-13 STYCZNIA 2019 r.