Pewna uczestniczka warsztatów WIWN® zastanawiała się, czy może zarządzać razem z mężem pieniędzmi, które on otrzymał w darowiźnie od swoich rodziców, jeżeli mają wspólność majątkową.

Rodzice wręczają darowiznę synowi (przelew na wspólne konto małżeńskie, wspólność majątkowa). Czy żona ma prawo wspólnie z mężem wydać te pieniądze na mieszkanie, czy powinna dostać najpierw darowiznę od męża?

Kwestię tę omawia radca prawny Marcin Witkowski z kancelarii www.chudzik.pl.

Zasadą jest, że darowizny wchodzą do majątku osobistego małżonka, który darowiznę otrzymał, chyba że darczyńca postanowił inaczej.

W przypadku darowizn wpłacanych na wspólny rachunek bankowy małżonków może czasami pojawić się wątpliwość, czy to była darowizna na rzecz któregoś z małżonków, czy też do majątku wspólnego. Dobrze jest uregulować te kwestie w umowie i odpowiednio oznaczyć przelewy, żeby nie było wątpliwości w tym zakresie. 

Jeżeli darowizna nastąpiła do majątku osobistego jednego z małżonków, to drugi małżonek nie może bez zgody pierwszego dysponować tymi środkami. 

Mąż może oczywiście darować żonie w formie pieniężnej część tych środków do jej majątku osobistego. 

Można zrobić i tak, że tą darowizną mąż ureguluje część ceny i w akcie notarialnym wskaże, że środki te pochodzą z darowizny od rodziców, co stanowi jego nakład na majątek wspólny. 

Pytanie jednak, czy ta nieruchomość ma wejść do majątku wspólnego małżonków. 

Z poważaniem | Kind regards
Marcin Witkowski
radca prawny | attorney-at-law