Kolejny Sukces!! WIWN.pl® otrzymał akredytację i status Akademii Edukacyjnej VCC oraz Partnera Egzaminacyjnego Akademii Edukacyjnej VCC

Ale to nie wszystko!

Zdobyliśmy również międzynarodową akredytację w zakresie: VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE

Przez kilka miesięcy trwał proces oceniania naszych usług szkoleniowych.

Weryfikacja Warsztatów WIWN.pl®, webinarów, mentoringu w zakresie pozyskiwania wiedzy oraz inwestowania na rynku nieruchomości, została oceniona pozytywnie. W procesie akredytacji była brana pod uwagę jakość naszych usług szkoleniowych, które zostały zweryfikowane przez niezależną jednostkę, nadającą międzynarodową akredytację VCC.

Całością prac kierowała Aneta Nagler z ramienia WIWN.pl®.

Zakres certyfikacji oraz akredytacji przyznanej WIWN.pl® Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, jako Akademii Edukacyjnej VCC obejmuje:

✓ roczne szkolenia, warsztaty, webinary
✓ dostęp do platformy online z zakresu inwestowania w nieruchomości
✓ indywidualne szkolenia, mentoring i coaching z zakresu nieruchomości
✓ szkolenia online jako usługę wspierającą dla warsztatów i szkoleń z zakresu nieruchomości