Z dumą Was informujemy, że WIWN.pl® uzyskał status AKADEMII EDUKACYJNEJ VCC

 

WIWN.pl ® Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, otrzymała międzynarodową akredytację w zakresie: VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE, tym samym posiadamy od teraz status Akademii Edukacyjnej VCC.

Proces akredytacji trwał trzy miesiące. Weryfikacja świadczonych przez Naszą firmę usług szkoleniowych, tj. prowadzonych rocznych szkoleń, warsztatów, webinarów, mentoringu w zakresie pozyskiwania wiedzy oraz inwestowania na Rynku Nieruchomości, została pozytywnie oceniona.
W procesie akredytacji była brana pod uwagę jakość Naszych usług szkoleniowych, które zostały zweryfikowane przez niezależną jednostkę, nadającą międzynarodową akredytację VCC.

Poprzez dwuetapowy audyt certyfikujący obejmujący 4 obszary:
✓ Obszar zarządzania organizacją
✓ Obszar świadczenia usług edukacyjnych
✓ Obszar kompetencji wyspecjalizowanej kadry
✓ Obszar infrastruktury
otrzymaliśmy pozytywne rekomendacje.

Zakres certyfikacji oraz akredytacji przyznanej WIWN.pl ® Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, jako Akademii Edukacyjnej VCC obejmuje:
✓ roczne szkolenia, warsztaty, webinary
✓ dostęp do platformy online z zakresu inwestowania w nieruchomości
✓ indywidualne szkolenia, mentoring i coaching z zakresu nieruchomości
✓ szkolenia online jako usługę wspierającą dla warsztatów i szkoleń z zakresu nieruchomości

Uzyskana akredytacja i status Akademii Edukacyjnej VCC jest zgodny z koncepcjami Unii Europejskiej, co znajduje odzwierciedlenie w programach operacyjnych dotyczących mobilności zawodowej w latach 2007-2013 oraz w sposób szczególny w latach 2014-2020. Są one równie odpowiedzią na działania wokół Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji, mającej na celu promocję mobilności zawodowej pracowników oraz ułatwienie uczenia się przez całe życie.