Jednym z najciekawszych punktów programu zbliżającego się Maratonu WIWN® będzie gratka dla wszystkich, którzy szukają perełki inwestycyjnej: aukcja dwóch mieszkań w Łodzi, które kupiłem specjalnie z myślą o tym wydarzeniu.

LICYTACJA ODBYŁA SIĘ 10 CZERWCA 2018 R.

Pierwszym będzie mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 46,55 m2, położone na parterze w bloku przy ul. Inflanckiej 25 w Łodzi. Drugim mieszkanie trzypokojowe o powierzchni 54,30 m2, położone na piątym piętrze w bloku przy ul. Śmigłego-Rydza 30 w Łodzi.

Oba mieszkania znajdują się na popularnych w Łodzi blokowiskach i są w stanie do generalnego remontu. Aukcję zaczynamy już od kwoty 100 000 złotych, co dla mieszkania przy Inflanckiej stanowi poniżej 60% jego wartości z operatu (mieszkanie zostało przez rzeczoznawcę wycenione na kwotę 184.000 zł.), a dla mieszkania przy Rydza-Śmigłego jest to poniżej 50% wartości z operatu (mieszkanie zostało przez rzeczoznawcę wycenione na kwotę 204.000 zł.). Operaty szacunkowe są dostępne dla zainteresowanych zarówno mailowo jak i przy oględzinach mieszkania.

Do aukcji zapraszamy wszystkich uczestników Maratonu WIWN® (www.superkonferencja.pl), zarówno dysponujących możliwością zakupu gotówkowego, jak i na kredyt.

Dla każdego zainteresowanego wzięciem udziału w aukcji przewidzieliśmy trzy terminy, w których będzie można obejrzeć oba mieszkania:

  1. Niedziela 3 czerwca (w przedziale 12:00-13:00 dla mieszkania na Inflanckiej oraz 14:00-15:00 dla mieszkania przy Rydza-Śmigłego)
  2. Wtorek 5 czerwca (w przedziale 16:00-17:00 dla mieszkania na Inflanckiej oraz 18:00-19:00 dla mieszkania przy Rydza-Śmigłego)
  3. Dzień przed samym Maratonem, czyli piątek 8 czerwca – zapraszamy w godzinach 16:00-17:00 na Inflancką oraz 18:00-19:00 na Rydza-Śmigłego).

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego regulaminem. Wymagana będzie wpłata wadium w wysokości 10 000 zł. Osoby, biorące udział w aukcji podczas Maratonu otrzymają swój numer przetargowy. Sam przetarg odbędzie się o godzinie 16:30 w głównej auli, na której odbywa się Maraton WIWN®.

Wszystkich zainteresowanych aukcją prosimy o kontakt na adres: piotr.matlinski@wiwn.pl, bądź telefonicznie pod numerem 692-071-475 w celu zapoznania się ze szczegółowym regulaminem i przebiegiem aukcji, operatami szacunkowymi mieszkań oraz możliwością obejrzenia mieszkań.

Wszystkim biorącym udział w aukcji życzymy powodzenia i zdobycia swojej perełki!

Pełna treść ogłoszenia przetargowego:

OGŁOSZENIE

Wojciech Orzechowski zaprasza do udziału w ustnym przetargu (aukcji) na sprzedaż:

1) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego nr 65 znajdującego się na parterze budynku wielomieszkaniowego położonego w Łodzi przy ul. Inflanckiej 25, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, ubikacji i korytarza, o powierzchni użytkowej wynoszącej 46,55 m2. Z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 5/1000 części w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą nr 48659, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 69/1 do dnia 22 czerwca 2076 r. oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o nr LD1M/00050209/4:

W dziale II zamieszczono dwie wzmianki o wpis własności/współwłasności, które dotyczą wniosku Wojciecha Orzechowskiego o wpisanie go jako właściciela lokalu na podstawie umów sprzedaży udziałów we własności przedmiotowego lokalu z dnia 12 kwietnia 2018 r. oraz z dnia 24 kwietnia 2018 r.

W dziale III znajdują się dwa ostrzeżenia oraz wzmianki o złożeniu wniosków o wykreślenie tych ostrzeżeń w związku z nabyciem lokalu przez Wojciecha Orzechowskiego.

W dziale IV brak wpisów.

Lokal jest w stanie do generalnego remontu.

Cena wywoławcza: 100.000 zł.

Wadium: 10.000 zł.

2) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego numer 34, położonego w bloku wielomieszkaniowym numer 1, w Łodzi przy Alei Śmigłego-Rydza numer 30, o powierzchni użytkowej 54,30 m2. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju oraz komórki lokatorskiej nr 34.

Lokal nie posiada zaległości czynszowych wg stanu na dzień 30 kwietnia 2018 r. Do rozliczenia pozostaje zużycie ciepła i wody za rok 2018. Rozliczenie to jest dokonywane po zakończeniu roku kalendarzowego w miesiącu marcu roku następnego. W przypadku zamiany lub zbycia lokalu zobowiązania i należności wynikające z rocznego rozliczenia gospodarki cieplnej i wody przechodzą na nowego dysponenta lokalu.

Lokal nie jest obciążony żadnymi ciężarami, długami, zaległościami czynszowymi, roszczeniami osób trzecich.

Dla w/w prawa nie ma założonej księgi wieczystej ani nie złożono wniosku o jej założenie.

Lokal jest w stanie do generalnego remontu.

Cena wywoławcza: 100.000 zł.

Wadium: 10.000 zł.

Termin ostateczny zaksięgowania wadium 10 czerwca g. 12.00

Nr rachunku: Business Consulting Wojciech Orzechowski Piotrkowska 270 Łódź: 34 1140 2004 0000 3202 6648 1642.