W tym roku po raz ostatni skorzystaliśmy z tzw. ulgi meldunkowej. Składając PIT-39 dotyczący rozliczeń za sprzedaż nieruchomości w przyszłym roku będziemy mogli skorzystać tylko z ulgi mieszkaniowej.

Ulga mieszkaniowa zamiast meldunkowej

Ulga meldunkowa dawała prawo nie płacenia podatku od sprzedaży mieszkania, lokalu czy domu, dla tych, którzy transakcję sprzedaży przeprowadzili przed mniej niż 5ciu laty i posiadali zameldowanie w danym miejscu, nie krócej niż rok. Takie rozwiązanie było bardzo korzystne. Pod koniec 2013 roku ulga została zlikwidowana.

Zamiast niej pojawiła się ulga mieszkaniowa, które może nas uchronić przed płaceniem podatku od sprzedaży nieruchomości.

Zasady ulgi mieszkaniowej

1. Jeśli zamierzamy sprzedać mieszkanie przed upływem 5 lat od końca roku, w którym je kupiliśmy nie będziemy musieli zapłacić podatku od sprzedaży, który wynosi 19%.

Taka sytuacja ma miejsce gdy gotówka z transakcji sprzedaży zostanie wydana na cele mieszkaniowe np. zakup nowego lokalu w ciągu 2 lat od sprzedaży.

2. Opodatkowaniu podlega dochód. Dochód jest to różnica między przychodem czyli gotówką za sprzedaż a kosztami jego uzyskania czyli pieniędzmi przeznaczonymi na zakup plus koszty.

3. Ulga nie obowiązuje jeśli sprzedaliśmy mieszkanie w ciągu 5 lat od końca roku, w którym doszło do jego zakupu.

O czym należy pamiętać to fakt, że czasem dzięki zmianom cen nieruchomości, sprzedaż lokalu, mieszkania czy domu nie dostarczy nam żadnego dochodu. W takim przypadku nie będziemy zmuszeni płacić podatku.

Czym jest sprzedaż nieruchomości?

W sensie prawnym sprzedaż oznacza:

  • zbycie prawa własności,
  • prawa do spółdzielczego własnościowego np. mieszkania,
  • praw do domu w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania.

Pamiętajmy, że 19 % podatek od sprzedaży nieruchomości wiąże się tylko i wyłącznie z dochodem uzyskanym w wyniku transakcji. W skład tego podatku nie wchodzi dochód np. ze stosunku pracy.

PIT 39 zamiast oświadczenia

Jak już zostało wcześniej wspomniane, aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej należy wykazać, że środki ze sprzedaży zostały przeznaczone na zakup nowego lokum. Czy potrzebne jest nam specjalne oświadczenie? Nie, wystarczy, że w w PIT-39 rozliczymy sprzedaż, czyniąc to do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym, w którym sprzedaż wystąpiła.

Liczymy samodzielnie kwotę zwolnienia. W przypadku gdy to transakcji zakupu nowej nieruchomości jeszcze nie doszło, musimy uwzględnić planowaną kwotę w obliczeniach, a później zawrzeć ją w korekcie.

Złóż PIT-39

Jeśli spóźnimy się z terminem składania PIT-u, ulga nie przepadnie, gorsze konsekwencje poniesiemy jeśli nie złożymy go wcale. Czeka nas postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, zgodnie z art. 54 kodeksu karnego skarbowego.

Polecam wszystkim składać PIT-y w terminie. Wysokość nałożonej kary może być zależna od wysokości kwoty podatku, której nie zapłaciliśmy. Jeśli mamy to szczęście, nie złożyliśmy jeszcze oświadczenia podatkowego, a Urząd nas nie ściga, można złożyć tzw. czynny żal z deklaracją i opłacić podatek z odsetkami. Tylko wtedy unikniemy kary.

Na koniec dodam tylko, że jeśli zarabiasz dużo pieniędzy, to nieuniknionym jest nie płacenie podatków. Pamiętaj też, że wysokość dochodu jak i odprowadzonego podatku – ma wpływ przy ocenie Twojej zdolności kredydowej.