Księga wieczysta

Temat ksiąg wieczystych jest dość obszerny, dlatego postaram się go się przybliżyć pokrótce, w kwestiach podstawowych i dotyczących nieruchomości.

Jawny dokument

Księga wieczysta to dokument, do którego każdy nas może mieć wgląd. Jawny dokument rejestru publicznego pozwala sprawdzić kto jest właścicielem danej nieruchomości, jaki jest jej stan prawny.

Co znajdziemy w księdze?

Księga jest podzielona na 4 działy:

  1. I dział – informacje o położeniu, numerze działki, lokalu, dane na temat pomieszczeń,

oraz ich stan prawny.

  1. II dział – podaje osoby uznane za prawnych właścicieli nieruchomości – imiona, nazwiska, imiona rodziców lub numer PESEL. W przypadku instytucji – numer REGON
  2. III dział – tu znajdziesz informacje o ograniczeniu praw rzeczowych, rozporządzania nieruchomością czy ustanowienia praw osobistych lub roszczeń, które dana nieruchomość nosi na sobie. To właśnie tu znajdują się informacje na temat roszczenia osób trzecich na skutek umów przedsprzedaży, dzierżawy czy prawa odkupu, pierwokupu lub najmu.
  3. IV dział – hipoteki czyli innego rodzaju obciążenia, które znajdują się na konkretnej nieruchomości. W tym dziale są dokładnie opisane rodzaje hipotek, czego dotyczą, na czyją rzecz zostały ustanowione. Dotrzemy do informacji na jakie kwoty, waluty, zakres etc.

Przed zakupem jakiejkolwiek nieruchomości podstawowym krokiem jest sprawdzenie księgi wieczystej. To właśnie tam odnajdziemy wszystkie potrzebne informacje w poszczególnych działach, które przytoczyłem wcześniej. Dostęp do księgi wieczystej jest teraz prostszy niż kiedykolwiek. Możemy go uzyskać w sieci pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html

Do transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości będzie wymagany odpis księgi wieczystej, uzyskany we właściwym sądzie, prowadzącym ewidencje ksiąg wieczystych. W internecie sprawdzamy za darmo takie informacje, natomiast w sądzie koszt ten wynosi ok 35 zł.

Warto je sprawdzić, choćby dlatego by uniknąć ewentualnego oszustwa ze strony osób od których kupujemy nieruchomości. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub w księgach wieczystych istnieją wpisy o roszczeniach lub zobowiązaniach tkwiących na poszczególnych nieruchomościach należy się wstrzymać z zakupem. Nie kupuj kota w worku!

Jak skorzystać z wirtualnej księgi wieczystej?

Dla wszystkich niewtajemniczonych, chcących sprawdzić księgi wieczyste Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało kompaktową instrukcję obsługi internetowej księgi wieczystej, którą możecie znaleźć pod http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/kw/instrukcja_pdcbdkw_wer4_2.pdf adresem.

Strona księgi wieczystej jest dostępna dla każdego więc zawsze możesz sprawdzić nieruchomość, która Cię interesuje.

Co musisz wiedzieć by sprawdzić nieruchomość?

  • Numer konkretnej księgi przypisanej do nieruchomości

Składa się on z 3 fragmentów, część z nich podpowie Ci wyszukiwarka na stronie.

Jeśli nie jesteś w stanie ustalić numeru elektronicznego księgi wieczystej powinieneś się skonsultować z Sądem Rejonowym – Wydziałem Ksiąg Wieczystych właściwym dla danej nieruchomości.

Incoming search terms:

  • ksiega wieczysta