W umowie przedwstępnej wymień datę, miejscowość, strony transakcji. Następnie w paragrafie pierwszym powinno być wymienione kto jest właścicielem lokalu i tytuł własności czyli, czy to jest akt notarialny, czy to jest może akt darowizny. Następnie zamieszczamy opis dotyczący pomieszczeń jak i pomieszczeń dodatkowych takich jak komórki i piwnice. Życie wymaga od nas aby przed podpisaniem umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości dokładnie zapoznać się z księgą wieczystą i jeżeli są w tej księdze jakiekolwiek zapisy – musimy to odnotować w umowie przedwstępnej. Warto również pod odpowiedzialnością karną zanotować stan majątkowy sprzedającego, który podaje do wiadomości, że jego stan finansowy jest stabilny, a co za tym idzie, nie ma w tej chwili ani komorników ani wierzycieli na karku, którzy mogliby spowodować unieważnienie transakcji (mowa o sprzedającym dane mieszkanie). W umowie przedwstępnej wymień co przechodzi na własność kupującego, jeśli chodzi o sprzęt i meble, jeżeli takie będą. Podaj cenę zakupu, terminy szczególnie co do daty umowy przyrzeczonej. Jeżeli zakup odbywa się bezgotówkowo – podaj numery kont bankowych i określ szczególnie te rzeczy, o których mówiliśmy w poprzednich rozdziałach czyli np. karę dla sprzedającego za nie opuszczenie mieszkania w określonym terminie. Może to być stawka 40 zł za dzień kary umownej.


Określ, kiedy zostanie dokonane przekazanie kluczy. Szczegóły co do spłaty ewentualnego kredytu, jeżeli mieszkanie jest obciążone hipoteką bankową. I bardzo istotny zapis, którego nie ma w wielu umowach, a mianowicie kupujący ma prawo do cesji praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią, którą kupujący wskaże. To jest zabezpieczenie w przypadku, gdyby się okazało, że kupujesz mieszkanie posiłkując się kredytem, a bank nagle odmawia nam udzielenia tego kredytu. Jeżeli masz taki zapis, możesz prawa na zakup tej nieruchomości przenieść na osobę trzecią bez utraty wpłaconego zadatku lub zaliczki. Jeżeli takiego zapisu nie będzie – zaliczka lub zadatek mogą Ci przepaść.


Bardzo istotną rzeczą jest określenie wielkości zadatku lub zaliczki i doprecyzowanie, czy to jest zadatek, czy zaliczka. Bliżej te tematy omówiłem w innym artykule. Warto dopilnować, żeby w umowie przedwstępnej był zapis, że koszty zakupu nieruchomości mieszkalnej ponosi kupujący – tradycyjnie tak jest. Strony mogą się umówić inaczej, ale brak takiego zapisu może niepotrzebnie spowodować niepotrzebną dyskusję pomiędzy kupującym i sprzedającym.