Do zakupu nieruchomości możemy posłużyć się kapitałem własnym lub kapitałem obcym;. Kapitał własny czyli: gotówka. Kapitał obcy to wszelkiego rodzaju pożyczony kapitał, może to być kredyt bankowy zaciągnięty osobiście lub przez osobę trzecią, a także gotówka pochodząca od inwestorów zewnętrznych lub pożyczkodawców.

Please click here if this helped you.
7 people found this helpful.

Category: Finansowanie nieruchomości

← Jakie wyróżniamy źródła finansowania zakupu nieruchomości?