Wynajem mieszkania bywa loterią – czasem może się trafić kłopotliwy lokator. Jednego z Uczestników warsztatów WIWN® spotkała nieprzyjemna sytuacja…

Mam problem, który mnie męczy i nie daje spokoju. W wynajmowanym przeze mnie mieszkaniu zagnieździł się niechciany lokator, który nie płaci. (Sprawdziłem później tego człowieka – licytował on syndyk w przeszłości, a teraz niby buduje dość dużą galerię w Gnieźnie).

Rzadko odbiera telefony, a spłatę zadłużenia odkłada jak tylko można. Wydaje mi się, że wszystkie drogi już wyczerpałem i teraz pozostają sądy albo inne mniej polubowne rozwiązania. Słyszałem, że w sądzie to dość długa procedura.

Co będzie, gdy Enea odetnie prąd (umowa na mnie)? Jest to zgodne z obowiązującym prawem ? Ja przecież nie mam pieniędzy na opłacanie jego rachunków … To samo dotyczy gazu.
Może należy uszkodzić zawór dopływu wody na klatce schodowej albo notorycznie wyłączać prąd w mieszkaniu na klatce schodowej bezpiecznikiem?

Najemca zarzekał się, że zapłaci. Podpisał jedno wypowiedzenie umowy najmu, drugie wypowiedzenie, wezwanie do zapłaty, podpisał też protokół zdawczo-odbiorczy, w którym przekazał mi mieszkanie… Ten protokół jest w jednym egzemplarzu u mnie i mogę dopisać do niego datę i stany liczników (podpisany in blanco). Nic to jednak nie dało…

Umowa podpisywana była na czas określony do 30.09.2018 r. z zastrzeżeniem art. 674 KC. Zastanawiam się, czy 01.10.2018 mogę się tam wprowadzić i zameldować albo wynająć lokal innej osobie.

W par. 2 pkt. 1 umowy jest zapis, że zostaje ona zawarta pod warunkiem wpłaty kaucji… która została wpłacona, ale pokwitowania nie ma – czy zatem można na tej podstawie uznać, że umowa jest nieważna?

Czy są jakieś szanse, by z tego wybrnąć?

W tej sprawie doradza radca prawny Marcin Witkowski z kancelarii chudzik.pl.

Fakt wpłaty kaucji może być dowodzony wszelkimi sposobami, np. zeznaniami świadków. Mogą zatem wystarczyć zeznania najemcy i fakt, że wydał Pan jemu lokal. Gdyby nie było wpłaty, lokalu by raczej Pan nie wydał. Nie szedłbym zatem w kierunku, że umowa nigdy nie zaczęła obowiązywać.

Jeżeli najemca w dalszym ciągu zajmuje lokal i nigdy się z niego nie wyprowadził, to w mojej ocenie protokół zdawczo-odbiorczy, który dokumentuje coś, czego nie było, nic Panu nie da.
Innymi słowy, aby legalnie usunąć najemcę z tego lokalu, należy wystąpić do sądu z powództwem o eksmisję. Bez usunięcia obecnego najemcy nie wynajmie Pan tego lokalu komuś innemu, bo jak Pan zapewni do niego dostęp nowemu najemcy? To samo tyczy się Pana zamieszkiwania w tym lokalu.

Jeszcze w kwestii obowiązywania umowy najmu – w dokumentach dotyczących wypowiedzenia umowy najmu zawarte są postanowienia o rozwiązaniu umowy najmu z dniem 14 czerwca 2018 r. (pierwsze wypowiedzenie) oraz z dniem 27 czerwca 2018 r. (drugie wypowiedzenie). Co prawda w dokumentach tych błędnie podano datę zawarcia umowy najmu (05.11.2017), ale można by twierdzić, że już w dniu 14 czerwca 2018 r. umowa uległa rozwiązaniu. Nie zmienia to jednak wniosku, że żeby usunąć najemcę z lokalu, należy wystąpić do sądu i uzyskać wyrok eksmisyjny.

Odnośnie do dostępu do mediów. Zgodnie z art. 191a par. 1 kodeksu karnego, kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.Tej samej karze podlega, kto w celu określonym w § 1 stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Jeżeli to Pan celowo uszkodziłby zawór wody albo notorycznie wyłączał prąd w mieszkaniu, to takie działanie mogłoby podpadać pod ww. przepis kodeksu karnego. To samo dotyczyłoby wymiany zamków w drzwiach, blokowaniu drzwi, okien itd.

Jeżeli chodzi o wstrzymanie dostaw prądu przez dostawcę prądu z uwagi na niepłacenie rachunków, to wydaje się, że art. 191a kodeksu karnego nie znalazłby w takim przypadku zastosowania. Mógłby Pan bowiem twierdzić, że zgodnie z umową opłaty za gaz i prąd powinien ponosić najemca, a skoro tego nie robi, to nie można od Pana wymagać kredytowania najemcy w ten sposób, tym bardziej jeżeli nie ma Pan na to środków.

Z poważaniem / Kind regards
Marcin Witkowski
radca prawny | legal counsel