Jeden z Uczestników Warsztatów Inwestowania w Nieruchomości natrafił na nieuczciwą ekipę remontową. Pomimo podpisanej umowy remontowej został oszukany. Poprosiłem zaprzyjaźnioną kancelarię Radców Prawnych o skomentowanie problemu i drogowskaz co do podjęcia stosownych korków prawnych. Poniżej znajdziesz opisany problem oraz odpowiedź radcy prawnego. 

 

„Z szefem ekipy remontowej spotkałem się na mieszkaniu i podpisałem umowę 7 sierpnia tego roku o godzinie 12:00. Godzina jest ważna, bo w tym dniu o 10:48 ekipa wznowiła swoją działalność (miała zawieszoną). Wysłałem zaliczkę w wysokości 5000zł na konto bankowe.

Mieli zacząć remont 15 sierpnia (bo jeszcze kończyli remont w innym miejscu). Uświadomiłem sobie, że 15stego sierpnia jest święto, dlatego spodziewałem się ich 16stego sierpnia. Urwał się kontakt telefoniczny, tylko odpisywał na smsy – wymyślał różne wymówki. Do 30 września miał skończyć remont. Ani razu nie pojawił się na mieszkaniu.

Znalazłem osoby, które też oszukał. W sumie ok. 6 osób na ponad 30 000zł. Zgłosiły sprawę na policję. Jutro spotykam się z jedną z nich, podobno posiadają nr dokumentu tożsamości, PESEL, nr rejestracji samochodu, podobno też nie ma żadnego majątku (wszystko przepisane na kobietę).

Wszystkie powyższe argumenty mam udokumentowane.

Prosiłbym o podanie w konkretnych krokach co powinienem zrobić, gdzie się udać i aby nie było to kosztowne (nie chciałbym powiększać już sporej straty). Dziękuję.”

Odpowiedzi udziela radca prawny Marcin Witkowski z Chudzik i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Dzień dobry,

W opisanym przez Pana przypadku w grę może wchodzić przestępstwo oszustwa z art. 286 k.k Jest to przestępstwo ścigane z urzędu.
Wystarczy zatem złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a prokuratura powinna się już sama zająć sprawą.

Skoro umowa została podpisana w mieszkaniu we Wrocławiu, to zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa wysłałbym listem poleconym do Prokuratury Rejonowej dla właściwej jednostki terytorialnej we Wrocławiu.

W zawiadomieniu należy opisać całą sytuację, wskazać swoje dane osobowe, adres zamieszkania (ewentualnie także do doręczeń), dane osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa i załączyć do niego potwierdzenie wpłaty 5.000 zł i kserokopię umowy. Zawiadomienie należy podpisać.

Koszty związane z postępowaniem ponosi Skarb Państwa. Pan poniósłby tylko koszty opłaty pocztowej i ewentualnego dojazdu do Wrocławia w celu złożenia zeznań. Może Pan jednak już w zawiadomieniu wskazać, że chciałby Pan złożyć zeznania w charakterze pokrzywdzonego na posterunku Policji najbliższym Pana miejsca zamieszkania.

Z poważaniem / Kind regards,

Marcin Witkowski
radca prawny | legal counsel