Jestem na etapie szukania swojego pierwszego mieszkania na flipa. Jedną z metod pozyskiwania okazji na rynku wtórnym jest roznoszenie ulotek do skrzynek pocztowych. Często na bramie klatki jest tablica z napisem: „Zakaz roznoszenia ulotek wewnątrz budynku, karalne na podstawie art. 63a Kodeksu wykroczeń”.

Moje pytanie brzmi: Czy jak roznoszę ulotki do skrzynek, to podlegam pod ten artykuł? Czy w ogóle mogę być za coś takiego karany?
Rozmawiałem również ze strażą miejską i dowiedziałem się, że podlegam pod ten artykuł i grozi mi za to do 500 zł mandatu. Jednak wolę poradzić się specjalistów.

Rady udziela specjalista Marcin Witkowski z kancelarii chudzik.pl.

Zgodnie z art. 63a kodeksu wykroczeń „kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”.

Pierwsza część tego przepisu zakazuje umieszczania ogłoszeń, plakatów, afiszy, apeli, ulotek, napisów lub rysunków w miejscu publicznym (tj. miejscu ogólnie dostępnym dla nieokreślonej liczby nieokreślonych osób), które nie zostało do tego wyznaczone, np. na płocie, drzewie itp.

Przepis ten zakazuje także wystawiania ogłoszeń, plakatów, afiszy, apeli, ulotek, napisów lub rysunków w miejscu co prawda nie publicznym, ale w taki sposób, że przedmioty te są widoczne dla nieokreślonej liczby osób, przy jednoczesnym braku zgody osoby uprawnionej do dysponowania tym miejscem (np. umieszczenie ogłoszenia w gablocie bez zgody wspólnoty mieszkaniowej).
W mojej ocenie wrzucanie ulotek do skrzynek na listy nie podpada pod ten przepis. Nie sposób przyjąć, że mamy tu do czynienia z umieszczaniem ulotki w miejscu publicznym. Nie jest to też miejsce wystawione na widok publiczny, skoro wrzuca Pan ulotki do konkretnych skrzynek dostępnych tylko dla określonych osób. Inaczej byłoby, gdyby ulotki zostawiłby Pan na widok publiczny, np. na parapecie czy na skrzynkach na listy.

Poza przepisami karnymi w grę mogą wchodzić przepisy prawa cywilnego, dot. ochrony dóbr osobistych, a konkretnie prawa do prywatności. Wrzucanie ulotek wbrew wyraźnej woli danej osoby może być potraktowane jako działanie godzące w jej prawo do prywatności.

W przypadku, gdy ulotki odnoszą się do działalności przedsiębiorcy (ulotki, gazetki reklamowe) w grę mogą wchodzić także przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dot. reklamy uciążliwej).

Z poważaniem / Kind regards
Marcin Witkowski
radca prawny | legal counsel