Kupujemy właśnie mieszkanie, które w dokumentach ma 64,8 m2, natomiast wg. obmiaru jest 62,5 m2. Można w przybliżeniu powiedzieć że brakuje 2 m2.

My kupujemy zgodnie z dokumentami – 64,8 m2 – ten metraż potwierdzili nam w spółdzielni, ale faktycznie jest mniej (być może powierzchnia była liczona bez ścian działowych – wtedy może się zgadzać).

Co się stanie w momencie sprzedaży takiego mieszkania? Możemy trafić na kupującego, który powie, że jest tu faktycznie mniej metrów niż w ogłoszeniu i dokumentach. Może też zdarzyć się sytuacja, kiedy kupi to mieszkanie, a po pół roku powie nam że towar jest niezgodny ze stanem faktycznym.

Jak podejść do takiego zagadnienia ?

Odpowiedzi udziela radca prawny Marcin Witkowski z Chudzik i Wspólnicy Kancelaria Prawna http://www.chudzik.pl

Jeżeli faktycznie jest różnica w powierzchni, to w takiej sytuacji Kupujący mógłby w ramach uprawnień z rękojmi żądać obniżenia ceny, w szczególności jeżeli strony ustalały cenę w oparciu o stawkę za 1 m2.

Sprzedawca jest jednak zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Należałoby zatem jeszcze przed zawarciem umowy o tej różnicy poinformować kupującego i odpowiednio udokumentować ten fakt. Pomiaru powinna dokonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

Z poważaniem / Kind regards,

Marcin Witkowski
radca prawny | legal counsel


Artykuł o Rękojmi za wady rzeczy sprzedanej: KLIKNIJ TUTAJ