Od 2011 zmieniła się ustawa i nie stosuje się już tego.Kiedyś była zwykła, która była na określoną kwotę (np. wysokość kredytu) i kaucyjna, stosowana zwłaszcza przy kredytach walutowych. Określała kwotę „do”, bo np. nie można było przewidzieć jak wzrośnie kurs waluty. Obejmowała też koszty odsetek, przy nie spłacaniu, koszty sądowe itd. Obecnie jest tylko jedna, nazwijmy ją po prostu hipoteka, Zwana tez jest hipoteką umowną.

Zobacz inne FAQ