W dniu 23 kwietnia miałem okazję poprowadzić 4 godzinne warsztaty ze studentami z Koła Naukowego GRUNT, które działa przy Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zajęcia dotyczyły najskuteczniejszej strategii inwestowania w nieruchomości. Koło zrzesza młodych ludzi z całej Polski, którzy chcą rozwijać swoje zdolności oraz ukierunkowani są na tematykę szeroko pojętego gospodarowania nieruchomościami. Działalność ich pozwala na doskonalenie się po przez pracę zespołową, rozwijanie zdolności interpersonalnych oraz organizacyjnych. Wychodzą oni z założenia, że wiedza nabyta podczas studiów w połączeniu z działalnością w gronie osób zainteresowanych tą samą tematyką jest nieoceniona. Przynosi to skutek w postaci wykształcenia popartego wiedzą praktyczną, która jest ważna w ich życiu zawodowym. Dążenie do samorealizacji jest elementem napędzającym do aktywności oraz towarzyszącym przy wszystkich podejmowanych działaniach.

Poniżej kilka zdjęć wykonanych podczas warsztatów.