W dniu 19.04 w budynku SGH w Warszawie odbyło się spotkanie praktyka biznesu Wojciecha Orzechowskiego ze studentami tutejszego wydziału Doradztwa Podatkowego Szkoły Głównej Handlowej. Organizatorem spotkania było Studenckie Koło Naukowe przy SGH, którego członkowie twierdzą, iż brakuje im wykładowców praktyków, którzy mogliby podzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą. Wojciech przedstawił im swoją najskuteczniejszą strategię inwestowania w nieruchomości w kontekście aspektów podatkowych. Podkreślił, iż podatki są istotne przy zdobywaniu zdolności kredytowej , co ma bardzo duże znaczenie na szybki rozwój dla początkującego biznesu. Wspomniał o napotykanych problemach i sposobach optymalizacji podatkowej w przyszłości, na co zwrócić szczególną uwagę i jak ważna jest współpraca z doradcami podatkowymi z którymi współpracuje. Dzięki takim informacjom absolwenci warsztatów, które sam organizuje, unikają popełniania błędów, co przekłada się na ich przyszłe sukcesy.


Poruszane tematy oscylowały wokół opublikowanych artykułów:

Podatek VAT, a remont i przekroczenie progu 30%

Dwa podatki płatne u notariusza VAT i PCC

Darowizna w najbliższej rodzinie