Księgowy nasz twierdził, że jeśli kupujemy mieszkanie i robimy obrót nieruchomością czyli remontujemy i sprzedajemy, a w księgach ujmujemy je jako towar to nie musimy zwracać uwagi na to czy wartość remontu przekroczyła 30% ceny zakupu czy nie – poprosiłem Radców Prawnych o ustosunkowanie się.
====================
Oczywiście można potwierdzić stanowisko przedstawione przez księgowego.

Tym samym, skoro mamy do czynienia z towarem handlowym (nie zaś środkiem trwałym), nakłady poniesione przez Wnioskodawcę nie stanowią ulepszenia w rozumieniu art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na gruncie prawa podatkowego „ulepszenie” jest bowiem pojęciem, które dotyczy wyłącznie składników majątku będących środkami trwałymi.

A zatem należy stwierdzić, iż w wypadku nieruchomości będącej towarem handlowym, nie będzie miała znaczenia wartość poczynionych prac w nieruchomości, a tym samym nie zostanie przekroczony ustawowy 30 % próg wskazany w ustawie o podatku VAT.

Z poważaniem / Kind regards,

Michał Przybysz

aplikant radcowski | legal trainee
Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni