Kolejne odpowiedzi naszego eksperta Marcina Witkowskiego z Kancelarii Prawnej Chudzik i Wspólnicy.

Zależy mi na szybkim i bezpiecznym w 100% zakupie mieszkania. Dożywotnicy – pan Ginter nie żyje, a pani Halina zgadza się na wykreślenie PRAWA dożywocia.

[ TREŚĆ UMOWY O DOŻYWOCIE ]

PYTANIE 1:

Czy jest możliwość wykreślenia z kw PRAWA dożywocia i jak to najlepiej zrobić? Czy jest jakieś ryzyko i jak się zabezpieczyć przeprowadzając wykreślenie przy umowie przyrzeczonej sprzedaży u notariusza? Zaniepokoiły mnie artykuły na forach internetowych dotyczących braku możliwości takiego wykreślenia.

ODPOWIEDŹ:

Tak, można wykreślić z kw prawo dożywocia. Prawo dożywocia wygasa wraz ze śmiercią uprawnionego. Wykreślenie Pana Gintera z kw powinno zatem nastąpić na podstawie aktu zgonu (ewentualnie innego dokumentu urzędowego potwierdzającego zgon). Natomiast Pani Halina powinna złożyć w formie aktu notarialnego (nie wystarczy zatem forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi) wobec Pani Moniki oświadczenie o zrzeczeniu się prawa dożywocia oraz zgodzie na wykreślenie tego prawa z kw. Następnie należy złożyć wniosek do kw o wykreślenie prawa dożywocia, załączając do wniosku w/w dokumenty.

Wbrew temu co piszą na różnych forach, większość przedstawicieli nauki prawa stoi na stanowisku, iż dopuszczalne jest zrzeczenie się prawa dożywocia.

Podobne stanowisko zajął także Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19 marca 2015 r., sygn. akt I ACa 1375/14

( http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_001375_2014_Uz_2015-03-19_001).

Nie można jednak całkowicie wykluczyć, iż notariusz, czy też sąd wieczystoksięgowy przyjmie odmienny pogląd, uznając, że prawa dożywocia nie można się skutecznie zrzec.

W mojej ocenie najlepiej byłoby zastrzec w umowie przedwstępnej, iż umowa przyrzeczona zostanie zawarta pod warunkiem prawomocnego wykreślenia z kw prawa dożywocia. Dopóki prawo to nie byłoby prawomocnie wykreślone nie musiałby Pan przystępować do umowy przyrzeczonej. Niestety minusem tego rozwiązania jest długi czas oczekiwania na zawarcie umowy przyrzeczonej (wykreślenie wpisu z kw może trwać od miesiąca do trzech miesięcy albo i dłużej, w zależności od sądu).

Można ewentualnie zastrzec, że umowa przyrzeczona zostanie zawarta pod warunkiem złożenia wniosku o wykreślenie prawa dożywocia z KW wraz z dowodem złożenia tego wniosku oraz załączników w sądzie. Dobrze byłoby gdyby czynność zrzeczenia się odbyła się u tego samego notariusza i w tym samym czasie co zawarcie umowy przedwstępnej. Nie ma wtedy jednak 100 % gwarancji, dopóki prawo nie zostanie faktycznie wykreślone z kw.

PYTANIE 2:

Co oznacza, ze PRAWO dożywocia jest niezbywalne (art 912 KC)?

ODPOWIEDŹ

To znaczy, że prawa dożywocia nie można przenieść na inna osobę (sprzedać, darować, rozporządzić w testamencie itd.), nie można tego prawa obciążać zastawem, nie podlega także egzekucji.