Decydując się na inwestowanie w nieruchomości polecam moim Uczestnikom Warsztatów założenie działalności gospodarczej. Jest to bezpieczna forma prowadzenia inwestycji, która nie naraża nas na kontrolę z Urzędu Skarbowego.

Dziś w krótkich słowach postaram się przybliżyć PKD, publikując odpowiedzi doradcy podatkowego, na pytania dotyczące tego zagadnienia.

Pytania:
1. Jakie PKD warto mieć wpisane do działalności gospodarczej podczas inwestowania w nieruchomości?
– PKD dotyczące obrotu nieruchomościami to dział 68: 68.10.z, 68.20.z, 68.31.z, 68.32.z. Warto również dodać PKD dotyczące homestaging’u czyli 74.10.z (działalność w zakresie specjalistycznego projektowania).

Warto wiedzieć co można dodać za jednym razem a co nie:
68.32.z to zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności prawniczej, sklasyfikowanej w 69.10.Z,
 • działalności usługowej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach,włączając sprzątanie wnętrz, konserwacji i drobnych napraw, usuwania śmieci, usług ochrony,
 • sklasyfikowanej w 81.10.Z, obsługi związanej z utrzymaniem porządku w takich obiektach jak: bazy wojskowe, więzienia i inne obiekty (z wyłączeniem zarządzania urządzeniami komputerowymi),

74.10.z to działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
Podklasa ta obejmuje:

 • projektowanie wzornictwa tkanin, odzieży, obuwia, biżuterii, mebli i pozostałego wystroju i dekoracji wnętrz oraz pozostałe wzornictwo wyrobów użytku osobistego i gospodarstwa domowego,
 • projektowanie przemysłowe, tj. tworzenie i rozwój projektów i specyfikacji, które optymalizują użytkowanie, wartość i wygląd wyrobów, włącznie z określeniem materiałów, mechanizmów, kształtu, koloru i wykończeniem powierzchni wyrobu, biorąc pod uwagę cechy i potrzeby użytkowników, bezpieczeństwo, popyt, sposób dystrybucji, użytkowanie i konserwację,
 • działalność projektantów graficznych,
 • działalność dekoratorów wnętrz.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • projektowania i programowania stron internetowych, sklasyfikowanego w 62.01.Z,
 • projektowania architektonicznego, sklasyfikowanego w 71.11.Z,
 • projektowania inżynierskiego, tj. zastosowania praw fizycznych i zasad inżynierskich w projektowaniu maszyn, materiałów, instrumentów, konstrukcji, procesów i systemów, sklasyfikowanego w 71.12.Z.

68.10.Z to kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
Podklasa ta obejmuje:

 • kupno i sprzedaż nieruchomości własnych lub dzierżawionych, takich jak:
 • budynki mieszkalne i mieszkania,
 • budynki niemieszkalne, włączając obiekty wystawowe, magazyny, centra handlowe, grunty;
 • podział nieruchomości na parcele, bez rekultywacji gruntów.

Podklasa ta nie obejmuje: realizacji projektów budowlanych do sprzedaży, sklasyfikowanej w 41.10.Z, podziału ziemi w celu jej ulepszenia, sklasyfikowanego w 42.99.Z.

68.20.Z to wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Podklasa ta obejmuje:

 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, takimi jak:
 • budynki mieszkalne i mieszkania,
 • budynki niemieszkalne, włączając obiekty wystawowe, magazyny,włącznie z przeznaczonymi na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi umożliwianego przez rolno-spożywcze rynki hurtowe,
 • grunty,
 • wynajem domów, mieszkań i apartamentów, włączając umeblowane, na dłuższy okres użytkowania, tzn. w cyklu miesięcznym lub rocznym,
 • wynajem miejsc pod przewoźne domy mieszkalne,
 • wynajem miejsca w schroniskach dla zwierząt gospodarskich.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności hoteli, letnich domów, wynajmu pokoi gościnnych, pól namiotowych, kempingów i pozostałych obiektów i miejsc zakwaterowania na krótkie pobyty, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 55.

68.31.Z to pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Podklasa ta obejmuje działalność agencji obrotu nieruchomościami w zakresie:

 • pośrednictwa w kupnie, sprzedaży i dzierżawie nieruchomości,
 • doradztwa i szacowania wartości nieruchomości związanych z jej kupnem, sprzedażą lub dzierżawą.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności prawniczej, sklasyfikowanej w 69.10.Z.

Przyda się także obrót wyposażeniem w mieszkaniu:

47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

Zawsze warto zasięgnąć rady specjalisty. W tym przypadku o kwestiach związanych z PKD mówiła pani Ilona Golec z e-bilans.

Doradca Podatkowy
e-bilans Zbigniew Burchan
Kancelaria Podatkowa
00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 56 A REGON: 830292282
tel.: 0-15 642 64 15
fax: 0-15 642 64 18 wew.35

logo-ebilans