Pytanie od Agnieszki:
Remont mieszkania może podnieść wartość nieruchomości i może wpłynąć na wzrost ceny sprzedaży, ale czy dzięki niemu właściciel może podnieść czynsz?

Może. Jak najbardziej. Pytanie czy już są najemcy i czy Ci najemcy będą poinformowani, że planowany jest remont? Czy nie ma najemców? Jeśli nie ma, to skąd założenie, że już mamy jakiś czynsz i on ulegnie zwiększeniu?

Obecnie przy Piotrkowskiej 270 w Łodzi (to akurat przypadek lokali biurowych, ale mają się podobnie do mieszkaniowych), planujemy remont elewacji i parteru. Wzrośnie prestiż. Jak najbardziej zwiększy się zainteresowanie potencjalnych klientów i najmem i zakupem. Stawki czynszu idą w górę.

Czy zainwestowane w remont pieniądze mogą się zwrócić, przynajmniej w większej części, dzięki czynszowi? Bo rozumiem, że od tak sobie czynszu podnieść nie można.
Czynsz w każdej chwili można podnieść ot tak, jeśli jest przesłanka, że każdy inny najemca by nam taki czynsz zapłacił, gdyby taki najemca się znalazł. To rynek kreuje nam wielkość czynszu szczególnie w pomieszczeniach niewynajętych. Jeżeli chcemy sprawdzić czy znajdzie się klient, który da więcej – puszczamy ogłoszenie w internet i sprawdzamy jaki jest odzew. Ilu zainteresowanych. Ilu tylko pytających, a ilu faktycznie jest gotowych wynająć. Jeśli tacy są – wypowiadamy umowę obecnym najemcom i mieszkanie wynajmujemy nowym klientom.

Nie można podnieść czynszu jeśli umowa wprost nam tego zabrania. Czyli jeśli w umowie mamy określony czas, w którym konkretna stawka obowiązuje. W każdym innym przypadku – zwiększając czynsz (oczywiście uzasadniamy dlaczego to robimy) i dajemy Najemcy prawo wyboru: akceptuje bądź umowa z określoną datą zostaje rozwiązana.

(Proszę pytać jeśli coś jest niezrozumiałe – pisałem szybko – może używając skrótów myślowych. )

Wojciech Orzechowski