Częstym pomysłem na powiększenie przestrzeni, szczególnie w mieszkaniach, jest wyburzenie ścian działowych, które rozdzielają pokoje. W niektórych przypadkach jest potrzebne zezwolenie od spółdzielni, w innych zaś nie jest to wymagane. Pytanie, na które dziś postaram się odpowiedzieć brzmi : Czy wyburzenie ścianek wymaga pozwolenia na budowę? Czy jest to ingerencja w konstrukcję budynku, która wymaga zgody?

Przebudowa a konstrukcja budynku

Ściany działowe są wewnętrznym rodzajem ścian, nie są wpisane w konstrukcje budynku. Niestety często ich wyburzenie jest kwalifikowane jako przebudowa. Wedle prawa przebudowa to „wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego. (…)” To co nie może się zmienić podczas takich prac to:

  1. kubatura czyli objętość,
  2. powierzchnia zabudowy,
  3. wysokość, długość,
  4. szerokość,
  5. liczba kondygnacji.

Wynika z tego prosty wniosek – usunięcie ścianek działowych nie podpada pod podaną definicję.

Co więcej, wiele wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego zdaje się potwierdzać tę tezę.

Przebudową nie jest i nie odnosi się do przytoczonego przepisu:

  • wybicie otworu drzwiowego w ścianie działowej,
  • ścianka działowa nie zmieniła parametrów użytkowych lub technicznych swoją grubością,
  • montaż ścianki działowej nie wymaga pozwolenia na budowę lub jej zgłoszenia

Wniosek jest zatem prosty: Wyburzenie lub montaż ścianki działowej nie jest kwalifikowane jako przebudowa, nie ingeruje ono w konstrukcję budynku. Mamy bowiem do czynienia ze ścianami nie określanymi mianem konstrukcyjnych, jak ma się zazwyczaj określać ściany nośne.

Jak zakwalifikować wyburzenie?

Według Naczelnego Sądu Administracyjnego takiego rodzaju prace należy uznać za bieżącą konserwację lokalu. Ta nie wymaga zezwoleń czy pozwoleń na budowę. Mówiąc bieżąca konserwacja lokalu mamy na myśli prace typu wymiana jednych elementów na drugie, które nie ingerują w stan pierwotny pomieszczeń.

Pamiętaj!
Jeśli planujesz prace związane z wyburzaniem lub montażem ścianek działowych nikt nie może wymagać od Ciebie pozwolenia na budowę! Nie jest to czyn zakwalifikowany jako przebudowa lub remont ale bieżąca konserwacja lokalu.

p.s.

dwa słowa pisane od ręki: Bywają Spółdzielnie, które jednak wręcz żądają zgłoszeń do Urzędu Miasta, my już na dwie takie natrafiliśmy … zobaczymy jak to się ostatecznie skończy 🙂

Incoming search terms:

  • wyburzenie ściany działowej w bloku