Marinaleda, to miejscowość w Andaluzji gdzie nie istnieje bezrobocie i gdzie można zbudować dom za 15 euro, dzięki systemowi gospodarczemu opartemu na współpracy.

Marinaleda to mała miejscowość wiejska oddalona 100 km od Sewilli. Niewielka wspólnota, o liczbie nieco ponad 2500 mieszkańców, wydaje się, że odkryła tajemnicę pokonania bezrobocia: świadoma, że prawdziwą siłą miejscowości była ziemia, także dzięki utopijnej wizji burmistrza Juana Manuela Sáncheza Gordillo, wszyscy mieszkańcy zostali zatrudnieni w sektorze rolnym w następstwie unikalnego motta:

Nie ma żadnej konkurencyjności, jest tylko współpraca!

Małej wspólnocie w sercu Andaluzji, przez okres 30 lat opierającej swoją politykę gospodarczą na historycznym socjalizmie, udało się zapewnić środki utrzymania dla całej społeczności, w której 70% populacji posiada wystarczający dochód oparty na pracy w rolnictwie i w przemyśle przetwórczym. Reszta mieszkańców natomiast znalazła miejsca pracy w małych przedsiębiorstwach i w instytucjach niezbędnych jak szkoły i urzędy.

W Marinaleda, dzięki spółdzielni Humar, założonej przez Juana Manuela Sáncheza Gordillo, wybranego w wieku post frankizmu i który przeprowadził na początku lat 80-tych zajęcie majątków wielkich właścicieli ziemskich, w celu ich ponownego rozdysponowania chłopom bez ziemi, bezrobocie jest na poziomie 0% względem 30% średniej krajowej. Ziemia jest własnością gminy i tutaj są wytwarzane, przechowywane i stąd eksportowane: fasola, papryka, karczochy i oliwy z oliwek, znajduje się tutaj również młyn i fabryka konserw.

Wszyscy pracownicy otrzymują takie samo wynagrodzenie, w kwocie 47 euro za dzień, niezależnie od wykonywanej pracy, przez sześć dni, w sumie 1128 euro miesięcznie.

Wszyscy mieszkańcy mogą zbudować dom o powierzchni 90 metrów kwadratowych wpłacając zaliczkę w wysokości tylko 15 euro!

Ziemia i projekt są zapewniane przez Urząd, pożyczkę na 0% daje rząd Andaluzji, a ci sami mieszkańcy, od których wymagane jest tylko zatrudnienie, decydują o wysokości miesięcznej opłaty należnej za zakup 🙂

Marinaleda zapewnia również posiłki szkolne za 12 euro miesięcznie i basen publiczny za 3 euro przez całe lato. Obszarami wspólnymi opiekują się sami mieszkańcy, którzy w „Czerwone niedziele” zajmują się utrzymaniem czystości ulic, skwerami i ogrodami publicznymi. Dzisiaj emblemat na trójkolorowej fladze miejscowości głosi przesłanie:

Marinaleda: utopia na rzecz pokoju

To małe miasteczko w sercu Andaluzji stało się przykładem do naśladowania dla solidarności i równości, a żyjąca tam w zgodzie mała wspólnota stała się przykładem do naśladowania solidarności i równości przez lewicę całego świata i mamy nadzieję, że będzie punktem odniesienia dla wszystkich rządów na Ziemi.

Źródło: http://design.fanpage.it/marinaleda-la-citta-con-la-disoccupazione-allo-0-e-le-case-a-15-euro/