Rozpatrzmy następujący przypadek:
Kupiłem mieszkanie na firmę pod obrót, więc potraktowałem to jako towar. Wyremontowałem je i sprzedałem (w czerwcu). Zysk wyszedł 40 tys. zł. Nie chcę odprowadzić podatku, więc kupuję następne mieszkanie, bo jeśli to towar, to chyba mogę od razu zaksięgować koszt… Mogę? Czy przy mieszkaniach nie mogę? Dodam, że prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR), tym samym nie mam pełnej księgowości.

Na to pytanie odpowiada Michał Przybysz z kancelarii chudzik.pl.

Skoro prowadzi Pan KPiR, to zgodnie z przepisami powinien Pan ująć koszt zakupu towarów niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Kwestia ta ma jednak przede wszystkim znaczenie w ujęciu rachunkowym.

Jeśli chodzi o opodatkowanie, to proszę pamiętać, iż dochodem podlegającym opodatkowaniu, wynikającym z KPiR jest różnica między przychodami a kosztami, powiększona o różnicę między wartościami remanentów (z początku i końca roku). A zatem kiedy wartość spisu z natury na koniec roku jest wyższa od wartości spisu z natury na początek roku (a w tym wypadku wartość spisu z natury na koniec roku będzie powiększona o wartość nabytej nieruchomości – towaru przeznaczonego do odsprzedaży, który pozostał niesprzedany), wówczas o tę różnicę koszty uzyskania przychodu zostaną zmniejszone, a tym samym podatek i tak zostanie zapłacony.

Gdyby natomiast wartość spisu z natury na koniec roku była niższa od wartości spisu z natury na początek roku, wówczas o tę różnicę koszty uzyskania przychodu zostałyby zwiększone.

Z poważaniem / Kind regards,
Michał Przybysz
aplikant radcowski | legal trainee