Uczestnicy Warsztatów Inwestowania w Nieruchomości® zawsze mogą liczyć na pomoc zespołu ekspertów, którzy czuwają nad bezpieczeństwem każdej inwestycji. Podobnie było i tym razem, gdy do naszego doradcy podatkowego, zwrócił się Uczestnik WIWN.pl® z pytaniami. Posiadający jednoosobową działalność gospodarczą, rozliczający się w VAT-owo miesięcznie, mający wspólność majątkową z żoną Uczestnik postanowił kupić mieszkanie jako osoba prywatna. Mieszkanie, które kupił wraz z żoną miało wejść do wspólnoty majątkowej. Oto pytania, jakie miał do doradcy podatkowego:

1. Czy posiadając jednoosobową działalność (VAT-7 co miesiąc), wspólność majątkową z żoną, kupując mieszkanie wspólnie z małżonką jako osoby prywatne możemy je wnieść na moją działalność, tak by rozliczać na firmę faktury kosztu remontu, a następnie sprzedać by zysk pojawił się w firmie. Wpłacam zaliczki na podatek dochodowy w formie kwartalnej i chcę sprzedać mieszkanie na początku kwartału, tak aby mieć 2 miesiące na zakup kolejnego, dzięki czemu zminimalizuje faktyczną należność podatkową. Czy dobrze myślę, a jeśli tak, to jak to zrobić?

Mieszkanie należy wnieść do firmy oświadczeniem, że mieszkanie będzie wykorzystywana w Pana działalności gospodarczej w 100% oraz, że żona wyraża na to zgodę będąc współwłaścicielem tego mieszkania.
Należy wprowadzić to mieszkanie do ewidencji środków trwałych za cenę wynikającą z aktu notarialnego, powiększoną o koszty opłat notarialnych. Od tego momentu koszty remontu będą szły na firmę i na fakturach zakupowych podajemy dane Pana firmy. Zakup kolejnego mieszkania w kolejnym kwartale nie uchroni nas od podatku z zysku z flipa w skali roku. Pomysł zbycia go w kolejnym kwartale przeniesie obowiązek zapłaty podatku na dzień 20 stycznia kolejnego roku.

2. Czy zakup mieszkania określony przez notariusza jako zakup na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej jest lepszy czy gorszy? Co zmienia jeśli mieszkanie ma być wyremontowane i sprzedane do 6 miesięcy?

Kolejne mieszkanie lepiej już kupować na firmę /przedsiębiorstwo, wówczas zakup będzie księgowany jako towar w koszty podatkowe w miesiącu zakupu. Czas zbycia mieszkania nie ma żadnego wpływu na nic w tym przypadku. Akt nabycia mieszkania jest kosztem, a akt zbycia mieszkania będzie przychodem, a różnica do opodatkowania 18 lub 32 % zasady ogólne lub 19% podatek liniowy.

3. Czy jeżeli kupię mieszkanie jako osoba prywatna, a potem wnoszę do działalności to czy mogę też zaliczyć jako koszty faktury od pośrednika i notariusza, które wystawiono również wcześniej (w dniu zakupu)?

Jeżeli wniesiemy mieszkanie na firmę to wszystkie koszty związane z nabyciem tej nie ruchomości (opłaty notarialne, szkolenie WIWN®, pośrednik, prowizja i odsetki od ewentualnego kredytu) będą kosztem w DG .

4. Czy można przy wniesieniu jako środek trwały mieszkania na użytek działalności gospodarczej korzystać np. na montaż okien, drzwi i innych elementów ze stawki 8% VAT, która przysługuje zdaje się wyłącznie przy celach mieszkaniowych?

Są dwa następujące przypadki:
1. Jeżeli mieszkanie w DG służy do zamieszkiwania w nim ludzi to stosujemy stawkę 8%.
2. Jeżeli mieszkanie w DG jest siedzibą firmy i w nim nikt nie zamieszkuje to stosujemy stawkę 23%
Wykonawca usług powinien już na etapie kosztorysu zapytać do czego będzie służyło to mieszkanie!

Zbigniew Burchan

Doradca Podatkowy
e-bilans Zbigniew Burchan
Kancelaria Podatkowa
00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 56 A REGON: 830292282
tel.: 0-15 642 64 15
fax: 0-15 642 64 18 wew.35
logo-ebilans