Proces inwestycyjny może być nieprzewidywalny. Zdarzają się czasem zupełnie niepoważne sytuacje. Bywa tak, że firma remontowa, z którą podpisujemy umowę o remont lokalu mieszkalnego, całkowicie nas lekceważy i przez prawie miesiąc nie zjawia się w naszym mieszkaniu w celu przeprowadzenia prac. Wtedy należy zrezygnować z jej usług. Nie warto tracić czasu…

Radca prawny Marcin Witkowski z kancelarii chudzik.pl przygotował wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy z ekipą remontową, który znajduje się pod komentarzem prawnika.

Odstąpienie od tej umowy oparłem na art. 635 kodeksu cywilnego: „Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła”.

Zatem, aby odstąpienie od umowy było skuteczne, opóźnienie musi być na tyle istotne, że  uniemożliwia wykonanie prac w terminie. 

Odnośnie do kary umownej to w przypadku odstąpienia od umowy należy się kara za odstąpienie. Nie można wówczas żądać kary za opóźnienie. 

Z poważaniem / Kind regards

Marcin Witkowski
radca prawny | legal counsel