Sposoby zabezpieczenia przed oszustwem ze strony kupującego

Oszustwa na rynku nieruchomości to temat, na który powinniśmy zwrócić uwagę nie tylko patrząc z pozycji kupującego ale także sprzedającego mieszkanie, dom lub lokal.

Spisanie aktu notarialnego sprzedaży powinno chronić zarówno Twoje jak i Kupującego interesy.

Czy Kupujący, mimo zapisu art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego, może nas oszukać?

Co Ty jako Sprzedający możesz zrobić by nie zostać oszukanym?

Art.777

Wedle artykułu 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego : „Akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie oznaczonych, albo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu, nieruchomości lub statku wpisanego do rejestru gdy termin zapłaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany”. W przypadku sprzedaży nieruchomości oznacza to, że osoba kupująca, nabywająca mieszkanie w momencie nie uiszczenia zapłaty za nie zobowiązuje się, podpisując akt notarialny, do egzekucji owej zapłaty.

Co warto podkreślić, nie jest to jednak typowe zabezpieczenie majątkowe osoby sprzedającej (wierzyciela) przed niewypłacalnością kupującego (potencjalnego dłużnika).

Art 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego ma na celu uproszczenie procesu dochodzenia roszczenia w przypadku drogi sądowej

Czy w takiej sytuacji możemy się obawiać oszustwa ze strony kupującego?

Termin zapłaty

Moja znajoma sprzedaje mieszkanie, które nabyła w wyniku spadku. Wraz z Kupującą mają zamiar podpisać akt notarialny sprzedaży,w którym Kupująca zobowiązuje się zapłacić gotówką za mieszkanie w terminie 14 dni od podpisania aktu.

Czy moja znajoma może obawiać się, że zostanie oszukana?

1. 14 dni – termin, który wzbudza moje wątpliwości

Dlaczego?

W myśl podpisanego aktu notarialnego Kupująca staje się właścicielką mieszkania w momencie podpisania aktu notarialnego. Co oznacza to w praktyce? Tuż po wyjściu od notariusza formalnie może udać się do mieszkania i w nim zamieszkać.

Jak wcześniej wspomniałem – Kupująca zobowiązała się zapłacić gotówką za mieszkanie. Zgodnie z oświadczeniem woli podpartym artykułem 777 § 1 pkt 4.

Kupująca mimo oświadczenia może nie zapłacić za mieszkanie, a wtedy moja znajoma narazi się na dochodzenie na drodze sądowej swoich praw i zapłaty.

2. Ile może to trwać?

Dochodzenie zapłaty na drodze sądowej może trwać nawet 6-24 miesięcy, przy sprzyjających warunkach w postaci możliwości zwindykowania majątku Kupującej.

3. Najważniejsza kwestia

Jeśli Kupująca zobowiązuje się zapłacić gotówką za mieszkanie, czemu nie może tego zrobić w momencie podpisywania aktu notarialnego?

Istnieje możliwość przelania gotówki bezpośrednio z konta na konto lub zapłaty bezpośrednio u notariusza.

4. Właściciel mimo braku zapłaty

Względem prawa Kupująca staje się właścicielem tuż po wyjściu od notariusza mając, w tym przypadku, 14 dni darmowego mieszkania. Ma zatem prawo rozwiercić zamki, wejść bez zgody Sprzedającego do lokalu.

5. Co zrobić w takiej sytuacji?

Warto podpisać akt notarialny dopiero w tym dniu, w którym Kupująca będzie fizycznie posiadać gotówkę, przez co może wykonać przelew bezpośredni na konto Sprzedającego lub doręczyć pieniądze osobiście.

Jeśli chcesz sprzedać mieszkanie, pamiętaj o tym by zadbać o wszystkie szczegóły, które pomogą Ci uniknąć sytuacji, w której osoba nabywająca je może Cię oszukać.

Pomimo klauzuli zabezpieczającej w postaci artykułu 777 nikt nie zagwarantuje Ci uczciwości Kupującego!

Artykuł ten ma na celu uproszczenie dochodzenia roszczeń w przypadku braku zapłaty na drodze sądowej, nie zaś gwarancji zapłaty.

Jeśli teraz planujesz sprzedaż mieszkania, domu, zastanawiasz się nad sporządzeniem umowy i wyznaczeniem odpowiednich warunków a masz wątpliwości – napisz do mnie. Przypadek mojej znajomej może być również i Twoim – nie daj się oszukać! Zapraszam do lektury i zadawania pytań.