Marże kredytów hipotecznych wahają się w Polsce w okolicach średniej 1,72 punkta procentowego. Wzrosły w ciągu ostatnich dwóch lat o ok 0,3 %. Marże w Polsce są niższe o ok. 0,28% w stosunku do kredytów w Niemczech. Jednak oprocentowanie nominalne czyli z marżą WIBOR narzucaną przez Bank Krajowy w Polsce czy EURIBOR dla Unii jest nadal wyższe o ok 3% w stosunku do krajów zachodnich. Ponadto Forsal donosi, że kredytobiorca powinien posiadać minimum 5% wkładu własnego, a w kolejnych latach będzie rósł rocznie o 5% aż do osiągnięcia poziomu wymaganego wkładu własnego w wysokości 20%.

Jeżeli będziemy dysponować wkładem własnym niższym niż 80% obowiązkowe będzie wykupienie ubezpieczenia niskiego wkładu.

Więcej tutaj, źródło: forsal.pl