Wartością dodaną dla Uczestników Warsztatów Inwestowania w Nieruchomości jest pomoc radców prawnych, z którymi współpracuję. Tym razem Daria – Uczestniczka WIWN zadała pytanie odnośnie kosztów notarialnych przy zakupie zabytku. Poprosiłem zaprzyjaźnioną kancelarię radców prawnych o odpowiedź. Czy koszt notarialny podczas zakupu zabytku zwiększa się? Czy może jednak są to z góry określone stawki? 

 

 

 

Chciałabym się upewnić…

mógłbyś mi napisać czy przy zakupie zabytku notariusz może naliczyć sobie dodatkowe procenty? Normalnie jest tak, że ok. 2% wartości zakupu płacimy notariuszowi, tak?

Odpowiedzi udziela radca prawny Marcin Witkowski z Chudzik i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Dzień dobry,

Rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej przewiduje, że maksymalna stawka taksy notarialnej zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej.

Maksymalna stawka wynosi od wartości:

1) do 3.000 zł – 100 zł;

2) powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł;

3) powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;

4) powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;

5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;

6) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;

7) powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

Innymi słowy, opłaty notarialne ustala notariusz w umowie z klientem, przy czym jego wynagrodzenie nie może być wyższe niż powyższe stawki maksymalne.

Rozporządzenie nie przewiduje wyższych stawek maksymalnych w przypadku sprzedaży zabytków. Natomiast nie można wykluczyć, że notariusze mogą przy takich transakcjach żądać wyższego wynagrodzenia, niż przy „zwykłej” sprzedaży, ale nie wyższego, niż powyższe stawki maksymalne.

Z poważaniem / Kind regards,

Marcin Witkowski
radca prawny | legal counsel