W związku z pojawieniem się projektu dotyczącego tzw. tarczy antykryzysowej w związku z epidemią koronawirusa. Podkreślamy, że prace nad ustawą cały czas trwają i jej przepisy mogą ulegać zmianie. Na chwilę projekt zawiera następujące postanowienia dotyczące kwestii podatkowych:

 • przesunięcie na 1 czerwca 2020 roku terminu płatności zaliczek na rzecz podatku dochodowego od wypłacanych wynagrodzeń za marzec i kwiecień 2020 roku
 • zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych umów pożyczki zawieranych do dnia 31 sierpnia 2020 roku
 • możliwość odliczenia przez podatników PIT i CIT straty poniesionej w 2020 roku, w związku z powodu COVID-19, od dochodu uzyskanego w 2019 roku – pod warunkiem odnotowania przychodów niższych o co najmniej 50% w porównaniu do tych z 2019 roku
 • w zakresie PIT i CIT odstąpienie od stosowania wobec dłużników przepisów dotyczących tzw. złych długów – pod warunkiem zmniejszenia się ich przychodów o co najmniej 50%, wierzyciele będą mogli skorzystać z ulgi na złe długi jak dotychczas
 • umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na walkę z COVID-19 – odliczenie będą podlegały zarówno darowizny pieniężne, jak i materialne
 • umożliwienie odstąpienia przez małych podatników od płacenia zaliczek w formie uproszczonej za okres od marca do grudnia 2020 roku
 • zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych w 2020 roku otrzymanych przez przedsiębiorców przychodów z tytułu min wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów przyznanych na podstawie ustawy antykryzysowej oraz dopłat do oprocentowania kredytów przyznanych na jej podstawie
 • umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości za część 2020 roku wskazanym grupom przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w związku z epidemią
 • zwolnienie z opłaty prolongacyjnej w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożeniem zapłaty podatku na raty, albo odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami – zwolnienie to będzie obowiązywać podczas stanu epidemii oraz 30 dni po jego ustaniu
 • możliwość przesunięcia na 20 lipca 2020 roku terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków przypadających na okres od marca do maja 2020 roku – o ile firma odnotowała przychody niższe o co najmniej 50%
 • przesunięcie z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 roku obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla wszystkich podatników (z możliwością dobrowolnego złożenia w maju)
 • wydłużenie terminu na zgłoszenie zapłaty na rachunek spoza „białej listy” z 3 dnia na 14 dni
Będziemy na bieżąco informować, w jakim kształcie ustawa zostanie uchwalona.

Z poważaniem | Kind regards,

Zespół Kancelarii Chudzik i Wspólnicy